آسیب‌های روانشناختی
تأثیر وظایف غیرمشروع، استحقاق روان‏شناختی و فرسودگی شغلی بر رفتار کاری ضد بهره وری با تأکید بر نقش تعدیل‏گری جو جمعی

پیمان اکبری؛ محمد علی اسلامی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22034/jom.2023.710004

چکیده
  اهمیت رفتــار کاری ضــد بهــره­ وری برای بیشتر سازمان­ ها مشهود است، زیرا ممکن است اثرات منفی بر کارکنان و سازمان­ ها داشته باشد. از این رو، با توجه به این شرایط، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر وظایف غیرمشروع، استحقاق روان‏شناختی و فرسودگی شغلی بر رفتار کاری ضد بهره‌وری با تأکید بر نقش تعدیل‏گری جو جمعی ‏است. پژوهش حاضر از ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
تجزیه و تحلیل اثر سبک رهبری سلامت‌محور بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی نیازهای روانشناختی منابع انسانی

حسین حمزوی؛ محمدجواد کاملی؛ رضا آذرپرا؛ حسین کریمی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22034/jom.2023.709938

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری سلامت‌محور بر سلامت روانی کارکنان با نقش میانجی نیازهای روان‏شناختی منابع انسانی است. پژوهش فعلی از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، پژوهشی با رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان ادارۀ کل بهزیستی استان فارس به تعداد 254 نفر و حجم نمونۀ ...  بیشتر

توانمندسازی روانشناختی
تاثیر ذهن آگاهی بر رضایت ارباب رجوعان با نقش میانجی خلاقیت و تعدیلگری تحمل خطای سازمانی

فرشید اصلانی؛ مهسا نوری؛ عاطفه حشمت زاده

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22034/jom.2023.709934

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ذهن‌آگاهی بر رضایت ارباب‌رجوعان با نقش میانجی خلاقیت و تعدیل‌گری تحمل خطای سازمانی در ادارۀ امور مالیاتی شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و روش اجرای پژوهش توصیفی و به شیوۀ پیمایشی است. جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان و مدیران (سرپرستان) ادارۀ امور مالیاتی در ...  بیشتر

توانمندسازی روانشناختی
واکاوی تأثیر مربیگری بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی ذهن‌آگاهی سازمانی در شرکت توزیع برق کاشان

محمد کشاورز؛ مریم سیفی؛ حامد عامری

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2006238.1103

چکیده
  امروزه، بسیاری از سازمان­های پیشرو به‌ دنبال یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از اینرسی سازمانی هستند و در این‌ راستا، رویکردهای نوظهور زیادی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر مربیگری بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی ذهن آگاهی سازمانی در شرکت توزیع برق کاشان انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی از نوع توصیفی است ...  بیشتر

آسیب‌های روانشناختی
رابطه رهبری اخلاقی و استرس شغلی با نقش میانجی ابهام شغلی درکارکنان کارخانه پویش تهویه تهران

مریم رضایی چایجانی؛ مهدی شریعتمداری

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22034/jom.2023.710118

چکیده
  هدف پژوهشگر از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ رهبری اخلاقی و استرس شغلی با نقش میانجی ابهام شغلی در کارکنان کارخانۀ پویش تهویۀ تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و در زمرۀ پژوهش‏های توصیفی همبستگی قرار می‏گیرد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 450 نفر از کارگران و کارمندان کارخانۀ پویش تهویه واقع در شهر تهران بود. روش تحقیق به‏ ...  بیشتر

آسیب‌های روانشناختی
واکاوی میانجیگری سکوت سازمانی و شایعات سازمانی در رابطه ‌با خودشیفتگی سازمانی و ریاکاری سازمانی

وحید میرزایی؛ مجید قدیمی توکلی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 125-156

https://doi.org/10.22034/jom.2023.704174

چکیده
  بی‌گمان یکی از مهم‌ترین وجوه بهینه‌سازی عملکرد هر سازمان‌، همانا مدیریت بهینه منابع انسانی از مسیر شناخت رفتارهای فردی و پیشگیری از انحرافات رفتاری در میان کارکنان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط خودشیفتگی مدیران با ریاکاری سازمانی معلمان با توجه ‌به نقش سکوت سازمانی و شایعه سازمانی به‌عنوان واسطه‌های تشدیدکننده در رابطه ...  بیشتر

حالت های خلقی مثبت در سازمان
طراحی الگوی نشاط در کارکنان فرودگاه بین المللی تبریز بر اساس تحلیل داده‌بنیاد

علی اکبر پیوسته؛ جواد رفیعی راد؛ رضا جلیلی نیکو؛ رامین جوان کار

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 157-183

https://doi.org/10.22034/jom.2023.710162

چکیده
  یکی از نیازهای راهبردی برای موفقیت و گذر از تنگناها، داشتن سازمان شاد و کارکنان بانشاط است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نشاط و استقرار نظام کارآمد ایجاد نشاط در نیروی کار و بهره گرفتن از نتایج آن در عایدی سازمان و ادبیات این حوزه اجرا شده است. پژوهش حاضر به‌ لحاظ هدف کاربردی است و با استفاده از نظریۀ داده‌‎بنیاد به ‌صورت کیفی اجرا ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر عملکرد نوآوری سازمانی با میانجی‌گری یادگیری سازمانی و تعدیل گری خودکنترلی در گروه صنعتی روستا

مرتضی اکبری مهراباد؛ محمود اکبری مهرآباد

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 185-202

https://doi.org/10.22034/jom.2023.709940

چکیده
  امروزه، بحث ویژگی‌های مدیریت مناسب و تأثیرات شگرف آن بر عملکرد نوآوری سازمان‌ در شرکت‌های دولتی و خصوصی آشکارا مشاهده می‌شود و اخیراً سبک‌های جدیدی از مدیریت مطرح شده‌‏اند که ممکن است در اجرای راهبردها و تعقیب اهداف سازمان بسیار مؤثر واقع شوند. این پژوهش بررسی می‏‌کندکه چگونه ویژگی‌های مدیریت بر عملکرد نوآوری سازمانی با ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی نقش میانجی قانون‌شکنی خیرخواهانه و تبادل رهبر پیرو در تأثیر رهبری اخلاقی برقصد ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی تهران)

عباسعلی رستگار؛ هدیه حسنی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 203-223

https://doi.org/10.22034/jom.2023.707778

چکیده
  ترک خدمت کارکنان کلیدی در سازمان‌های سرآمد به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مدیران و رهبران تبدیل شده است که با تغییر نوع سبک رهبری و روابط مدیران و کارکنان می‌توان تمایل به ترک خدمت کارکنان را تقلیل نمود. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر قصد ترک خدمت کارکنان با میانجی‌گری قانون‌شکنی خیرخواهانه و تبادل رهبر-پیرو است. ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی تأثیر کیفیت روابط با همکاران بر استخدام پذیری پایدار با نقش میانجی بازآفرینی شغلی

محسن عارف نژاد؛ فائزه حسنوند

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22034/jom.2023.710163

چکیده
  در محیط پیچیدۀ امروز، لازمۀ موفقیت سازمان­‌ها حفظ استخدام ­پذیری پایدار است. مزایای مربوط به بازآفرینی شغلی و کیفیت روابط با همکاران به ­طور اثربخش، موفقیت افراد برای ماندن در مشاغل استخدام‏پذیر را در دنیای بسیار رقابتی تعیین می­کنند. سازمان‌های دانش ‏بنیان که با استخدام افراد ماهر در جامعه نقشی مهم را دارا هستند، باید ...  بیشتر

آسیب‌های روانشناختی
پدیدار شناسی تجربیات زیستۀ کارکنان شیفتی شرکت پالایش گاز ایلام از تعارض کار و زندگی

صادق فیض اللهی؛ مسعود چراغی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 249-274

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2005715.1102

چکیده
  یکی از عواملی که بر بهداشت روانی نیروی کار و همچنین بهره‏ وری آن‌‌ها تأثیر می‏ گذارد و در مطالعات مختلف نیز بر آن تأکید می‏ شود، تعارض کار و خانواده‌‌ است که نوعی تضاد بین ‏نقشی محسوب می‏شود و از بهره‏ وری نیروی انسانی نیز‌‌ می‌کاهد. تعارض کار و خانواده، پیامدهای منفی زیادی همچون غیبت از کار، افزایش جابه‌جایی شغلی و کاهش ...  بیشتر

رفتار سازمانی
طراحی مدل ساختاری تفسیری فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانایی ‏: ارائه رویکردی نوین طراحی براساس سیستم های فازی

روح اله حسینی

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22034/jom.2023.709933

چکیده
  فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانایی یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی دانش رفتاری در سازمان‌ها است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ساختاری تفسیری فرهنگ سازمانی مبتنی بر دانایی است. این پژوهش بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی است و از لحاظ نوع و هدف پژوهش، کاربردی ‏است. از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. فرآیند ‎ ‎انجام ‎ ...  بیشتر