در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نویسنده گرامی خواهشمند است مشخصات کامل و دقیق همه نویسندگان شامل «رتبه دانشگاهی/ حوزوی، عنوان گروه آموزشی، نام مؤسسه آموزشی، شهر، کشور» به دو زبان فارسی و انگلیسی در سامانه وارد شود. همچنین ارسال اطلاعاتی همچون رایانامه (ترجیحا سازمانی)، شناسه ارکید و شماره تماس نیز الزامی است.

در صورت نیاز به مطالعه راهنمای ارسال مقاله، فایل پیوست را با کلیک بر عبارت زیر دریافت نمایید:

راهنمای ارسال مقاله