اهداف 

در جهت توسعه فعالیت در حوزه‌های میان رشته‌ای و با توجه به اهمیت ویژه مسائل رفتاری و روان‌شناختی در موفقیت سازمان و به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت بی‌بدیل عامل انسانی، نشریه پژوهش‌های روان‌شناختی در مدیریت می‌کوشد برای ارتقای جایگاه تحقیقات رفتاری و روانشناختی در علم مدیریت به ترویج و گسترش مقالاتی که به شناخت روان و رفتار انسان در بستر سازمان مرتبط‌اند، بپردازد. با شناخت صحیح جعبه سیاه روان انسان است که می‌توان برای بهبود عملکرد سازمان، برنامه‌های اثربخشی را تدوین کرد. انتشار نتایج پژوهش‌ها در این حوزه با هدف افزایش سطح دانش نظری و کاربردی علاقمندان علوم رفتاری و مدیریت و همچنین متولیان سازمان‌ها از دستاوردهای فعالیت این نشریه علمی خواهد بود. در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده برای این نشریه که از پیوند دو دانش مدیریت و روانشناسی، بهره می‌برد در یک افق زمانی بیست‌ساله، این نشریه به یک نشریه میان‌رشته‌ای پیشرو و به یک منبع اساسی ارجاع مقالات علمی در حوزه‌های روانشناختی و رفتاری در علم مدیریت، تبدیل خواهد شد. 


محورهای موضوعی 

اولویت محورها و موضوعات نشریه به شرح ذیل است:
-    سرمایه روان‌شناختی در سازمان و شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با آن
-    توانمندسازی روان شناختی منابع انسانی در سازمان
-    سرمایه عاطفی در سازمان و شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با آن
-    سرمایه عاطفی و چالش های آن در سازمان های مجازی
-    نقش مهارت های عاطفی و عواطف مثبت در کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
-    اثر آموزش حل مسأله بر کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
-    تاب ‌آوری منابع انسانی در سازمان
-    بهروزی کارکنان
-    خودکارآمدی و اعتماد به نفس کارکنان
-    بررسی رابطه جو خانوادگی، رضایت مندی از زندگی خانوادگی و رضایت شغلی
-    بهداشت و سلامت روانی کارکنان
-    آسیب شناسی روان شناختی سازمان ها و تیم های مجازی
-    شادی سازمانی
-    شناسایی نیازهای روان شناختی کارکنان
-    شناسایی علل بروز اختلالات روانی در بستر سازمان
-    شناسایی علل کاهش بروز حالت های خلقی مثبت در سازمان
-    اثر اختلال وسواس فکری-عملی بر عملکرد کارکنان
-    اثر افسردگی و اضطراب اجتماعی بر عملکرد کارکنان
-    امیدواری، خوش‌بینی و مثبت‌نگری کارکنان
-    اثر هویت دینی بر سلامت روانی کارکنان
-    جهت‌گیری مذهبی کارکنان


نوع مقالات

مقالات پژوهشی اصیل