اهداف 

در جهت توسعه فعالیت در حوزه‌های میان رشته‌ای و با توجه به اهمیت ویژه مسائل رفتاری و روان‌شناختی در موفقیت سازمان و به عبارت دیگر، با توجه به اهمیت بی‌بدیل عامل انسانی، نشریه پژوهش‌های روان‌شناختی در مدیریت می‌کوشد برای ارتقای جایگاه تحقیقات رفتاری و روانشناختی در علم مدیریت به ترویج و گسترش مقالاتی که به شناخت روان و رفتار انسان در بستر سازمان مرتبط‌اند، بپردازد. با شناخت صحیح جعبه سیاه روان انسان است که می‌توان برای بهبود عملکرد سازمان، برنامه‌های اثربخشی را تدوین کرد. انتشار نتایج پژوهش‌ها در این حوزه با هدف افزایش سطح دانش نظری و کاربردی علاقمندان علوم رفتاری و مدیریت و همچنین متولیان سازمان‌ها از دستاوردهای فعالیت این نشریه علمی خواهد بود. در چشم‌انداز در نظر گرفته‌شده برای این نشریه که از پیوند دو دانش مدیریت و روانشناسی، بهره می‌برد در یک افق زمانی بیست‌ساله، این نشریه به یک نشریه میان‌رشته‌ای پیشرو و به یک منبع اساسی ارجاع مقالات علمی در حوزه‌های روانشناختی و رفتاری در علم مدیریت، تبدیل خواهد شد. 


محورهای موضوعی 

اولویت محورهای نشریه و برخی موضوعات ذیل آنها به شرح ذیل است:

سرمایه روان‌شناختی و عاطفی:

 • سرمایه روان‌شناختی در سازمان و عوامل مؤثر بر آن
 • سرمایه عاطفی در سازمان و عوامل مؤثر بر آن
 • شناسایی نیازهای روان‌شناختی کارکنان
 • احساس خودکارآمدی و اعتماد به نفس کارکنان
 • سرمایه عاطفی و چالش‌های آن در سازمان‌های مجازی

سلامت و اختلال روان:

 • بهداشت و سلامت روانی کارکنان
 • اختلال وسواس فکری-عملی کارکنان
 • افسردگی و اضطراب اجتماعی کارکنان
 • شناسایی علل بروز اختلالات روانی در بستر سازمان
 • شناسایی علل کاهش بروز حالت‌های خلقی مثبت در سازمان

توانمندسازی و تاب‌آوری:

 • توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی در سازمان
 • تاب‌آوری منابع انسانی در سازمان

شادکامی:

 • بهروزی کارکنان
 • شادی سازمانی

مهارت‌های بین فردی:

 • نقش مهارت‌های عاطفی و عواطف مثبت در کاهش تعارضات بین فردی کارکنان
 • اثر آموزش حل مسأله بر کاهش تعارضات بین فردی کارکنان

رابطه کار-خانواده:

 • رابطه جو خانوادگی، رضایت مندی از زندگی خانوادگی و شادی سازمانی

ابعاد معنوی:

 • امیدواری، خوش‌بینی و مثبت‌نگری کارکنان
 • هویت دینی و سلامت روانی کارکنان
 • جهت‌گیری مذهبی کارکنان

آسیب‌شناسی روانشناختی:

 • آسیب‌شناسی روان‌شناختی سازمان‌ها و تیم‌های مجازی

حالت‌های خلقی در سازمان:

 • حالت‌های خلقی مثبت در سازمان
 • حالت‌های خلقی منفی در سازمان

نوع مقالات

مقالات پژوهشی اصیل