اطلاعیه:

از داوران گرامی درخواست می شود در پابلونز به آدرس زیر ثبت نام نمایند:

https://publons.com/about/home/

پس از آن خواهشمند است رایانامه ارسالی نشریه مبنی بر انجام داوری را به آدرس رایانامه زیر بفرستند:

reviews@webofscience.com

 

فهرست داوران سال 1402

 

نام

وابستگی سازمانی

پست الکترونیکی

فرشید اصلانی

استادیار دانشگاه پیام نور

f.aslani@pnu.ac.ir

شهناز اکبری

استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)

sh.akbari812@gmail.com

محمد تابان

دانشیار دانشگاه ایلام

m.taban@ilam.ac.ir

مونا جامی پور

دانشیار  دانشگاه حضرت معصومه (س)

monajamipour@gmail.com

مهدی جنیدی جعفری

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

m.joneidi@modares.ac.ir

لیلا حبیبی

دکتری دانشگاه تهران

habibi_leili@yahoo.com

روح اله حسینی

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

r.hosseini59@pnu.ac.ir

زلفا حق گویان

دکتری دانشگاه تهران

zolfa.haghgooyan@yahoo.com

علی حمیدی زاده

دانشیار دانشگاه تهران

hamidizadeh@ut.ac.ir

کرم خلیلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

karam.khalili@yahoo.com

محمدتقی خوبرو

دکتری دانشگاه تهران

mohamadtaghikhoobroo@gmail.com

حسین دامغانیان

استاد دانشگاه سمنان

hdamghanian@semnan.ac.ir

محمد رافتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

mrafati82@yahoo.com

سعیده سبزیان

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

sabzian1989@gmail.com

سیدمحمدرضا سیدی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

smr.seyedi@modares.ac.ir

سید حسین سیدی

استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

seyedhosein283@gmail.com

علی شائمی برزکی

دانشیار دانشگاه اصفهان

shaemi@ase.ui.ac.ir

وحید شرفی

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

v.sharafi@hmu.ac.ir

الهه شهابی

استادیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان

shahabi_hu@yahoo.com

اردشیر شیری

دانشیار دانشگاه ایلام

a.shiri@ilam.ac.ir

محمود صفری

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

mahmood.safari@gmail.com

محسن عارف نژاد

دانشیار دانشگاه لرستان

arefnezhad.m@lu.ac.ir

امین عارفی

استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)

amin.arefi@hmu.ac.ir

الهام فتحی

استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)

fathielham@ymail.com

رضا کهن هوش نژاد

استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)

rezak_5@yahoo.com

زهره محمدیاری

استادیار دانشگاه لرستان

mohammadyari.z@lu.ac.ir

غلامرضا مدادیان

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

gh.medadian@hmu.ac.ir

مرضیه ملکیها

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

dr.m.malekiha@gmail.com

اشرف سادات موسوی

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

ashraf.mousavi@gmail.com

زینب مولوی

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

ze_molavi@yahoo.com

وحید میرزایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

mirzaei_va@yahoo.com

مهدی نداف

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

nadaf.mahdi@gmail.com

مهدی یزدان شناس

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

yazdanshenas@atu.ac.ir