اطلاعیه:

از داوران گرامی درخواست می شود در پابلونز به آدرس زیر ثبت نام نمایند:

https://publons.com/about/home/

پس از آن خواهشمند است رایانامه ارسالی نشریه مبنی بر انجام داوری را به آدرس رایانامه زیر بفرستند:

reviews@webofscience.com

 

فهرست داوران

"> 
نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین اسلامی مفیدآبادی گروه حسابداری و مدیریت ،واحد شهریار،دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران
علی افروزنیا دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
شهناز اکبری رفتار سازمانی دانشگاه حضرت معصومه (س)
محمد تابان رفتار سازمانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام
ابوالفضل حاتمی دانشگاه حضرت معصومه(س)
لیلا حبیبی
اکبر حسن پور هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
زلفا حق گویان مدرس دانشگاه
محمدتقی خوبرو دانشگاه تهران
سید حسین سیدی سایر مدیریت
سیدمحمدرضا سیدی سایر دانشگاه تربیت مدرس
محمد طالاری دانشگاه حضرت معصومه(س)
امین عارفی - موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت استادیار گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س)
الهام فتحی دانشگاه حضرت معصومه (س)
نوشین کبیری - موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
رضا کهن هوش نژاد دانشگاه حضرت معصومه(س)
زهره محمدیاری عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مرضیه ملکیها - موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران
زینب مولوی پردیس فارابی
مهدی نداف دانشگاه شهید چمران اهواز
اکبر ویسمرادی رفتار سازمانی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور