کارشناس نشریه: سرکار خانم فاطمه استادجعفری

رایانامه (ایمیل) نشریه: prm@hmu.ac.ir

شماره تماس:  32012000 (025) داخلی 690

تماس ضروری فقط در ساعات اداری: 09390200316

آدرس: قم، انتهای بلوار الغدیر، روبروی ورزشگاه یادگار امام(ره)، دانشگاه حضرت معصومه(س)، دانشکده علوم انسانی، دفتر دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت

کد پستی: 3736175515    صندوق پستی: 145-37115   دورنگار: 02533209050


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image