کارشناس نشریه: سرکار خانم رویا کرامت

رایانامه (ایمیل) نشریه: prm@hmu.ac.ir

شماره تماس: 32012000 داخلی 690

تماس ضروری فقط در ساعات اداری: 09145352635

آدرس: قم، انتهای بلوار الغدیر، روبروی ورزشگاه یادگار امام(ره)، دانشگاه حضرت معصومه(س)، دانشکده علوم انسانی، دفتر دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت

کد پستی: 3736175515    صندوق پستی: 145-37115   دورنگار: 02533209050


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image