بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابائی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 9-40

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی(مدل سازی معادله ساختاری( بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 نفر تشکیل دادند که از ...  بیشتر

تبیین نقش میانجی ارزش ادراک شده در تأثیر رفتار شهروندی کارکنان بر علاقه مندی مشتریان

حسین نوروزی؛ سعید براتی؛ علی نوروزی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 41-70

چکیده
  به دلیل رقابت فزاینده در کسب و کارها، توجه به مشتریان و عوامل محرک در رضایت و علاقه‌مندی آنها بسیار مهم و حیاتی است. در این خصوص پیوند متغیرهای درون سازمان مثل رفتار شهروندی کارکنان در ارتقای علاقه‌مندی مشتریان به‌عنوان یک متغیر خارج از سازمان می‌تواند موثر و جالب باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار شهروندی کارکنان بر علاقه ...  بیشتر

مدل‌سازی تأثیر فرهنگ اخلاقی و جوسازمانی بر دلبستگی شغلی با میانجی تعهد سازمانی

فردین فروغی سوها؛ فرح روز زند عموقین؛ آذر تقوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 71-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی تأثیر فرهنگ اخلاقی و جوسازمانی بر دلبستگی شغلی با میانجی تعهد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان دوره ابتدایی شاغل در شهرستان نمین به تعداد 1032 نفر در سال تحصیلی 1401–1400 تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته‌شده، خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش ...  بیشتر

بررسی تأثیر شنود مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی بین فردی (مطالعه موردی شرکت انتخاب سرویس حامی)

زهرا وظیفه؛ علی کفعمی لادانی؛ ریحانه رامشگر؛ زهرا داداله زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 101-132

چکیده
  در دنیای امروز، به دلیل اهمیت ارتباطات، گوش دادن مؤثر دارای اهمیت ویژه‌ای است. گوش دادن عمیق و خوب از اساسی‌ترین عوامل ارتباط در برقراری روابط انسانی است که بسیاری از مشکلات سازمانی و عصبانیت‌ها با خوب گوش دادن به درد دل‌ها و مشکلات افراد حل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شنود مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی بین فردی کارکنان ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی نقش میانجی تعهد شغلی در رابطه بین رشد شغلی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

وحید میرزایی؛ صحرا نادی مقدم

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 133-171

چکیده
  فعالیت‌های داوطلبانه و فرا نقش کارکنان که در ادبیات نوین مدیریت، رفتار شهروندی سازمانی نامیده می‌شوند؛ به‌ سبب تأثیر در ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی سازمانی، بیش از پیش در سازمان‌های امروزی مورد توجه قرارگرفته‌اند. پیرو این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رشد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی، ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
مروری نظام‌مند بر مطالعات ناسلامتی روان در مطالعات مدیریت

فاطمه شنبدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 173-209

چکیده
  گسترش جهانی ناسلامتی روان مرتبط با کار نشان می‌دهد که این یک مشکل بزرگ است که سازمان‌ها و کارکنان را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام‌شده پیرامون ناسلامتی روان مرتبط با کار می‌باشد. در مرور سیستماتیک حاضر، مطالعات منتشرشده در بازه زمانی 1996 تا 2022 با استفاده از کلمات کلیدی ...  بیشتر