نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

جنگ روانی یک از اصلی‌ترین مباحث نظامی در عصر حاضر به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو، مدیریت نظامی بر اساس شناخت دقیق و علمی عناصر جنگ روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مدیریت این نوع عملیات روانی با الگوهای سخت‌افزارانه و غیرفرهنگی و اجتماعی نمی‌توان تهدیدها را رفع نمود بلکه باید با عملیات نرم و شناخت شیوه‌های جنگ روانی و عناصر کاربردی هرکدام از آن‌ها بر دشمن غلبه نمود و اهداف نظامی خود را پیش برد. در این میان، جنگ روانی نمود اصلی پیوند زبان و اندیشه در مسائل نظامی است. در جنگ روانی باید با بررسی پیوند ذهن و زبان در به‌کارگیری هنر کلامی، هم به درک درستی از عملیات روانی دشمن رسید و هم در برنامه‌ریزی‌های نرم هدفمند علیه دشمن، به نتایج بهتری دست‌یافت؛ بنابراین هنر کلامی نقش بسیاری در ثمربخش بودن شیوه‌های جنگ روانی دارد. به شکلی که می‌توان با انتخاب کلمات ادبی مناسب و با در نظر گرفتن نقش روان‌شناختی آن‌ها، تأثیر عملیات روانی را دوچندان نمود. متأسفانه این موضوع در باب مدیریت نظامی به شکل مجزا تبیین نشده است. ازاین‌جهت، پژوهش حاضر با استفاده از نمونه‌های برجسته جنگ روانی و با ارائه الگوهای ادبی، پیوند ذهن و زبان را در اجرای شیوه‌های این نوع عملیات روانی موردبررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the link between mind and language in military management

نویسنده [English]

 • masoud dehghani

دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده [English]

Psychological warfare is one of the main military issues in the present age. Therefore, military management based on accurate and scientific knowledge of the elements of psychological warfare is of special importance. Threats cannot be eliminated in the management of this type of psychological operations with hardware, non-cultural and social models. Rather, it must overcome the enemy and advance its military goals by operating softly and recognizing the methods of psychological warfare and the practical elements of each of them. Meanwhile, psychological warfare is the main manifestation of the connection between language and thought in military matters. In psychological warfare, one must understand the enemy's psychological operations by examining the connection between mind and language in the application of verbal art. And also achieved better results in targeted soft planning against the enemy. Thus, verbal art plays a large role in the effectiveness of psychological warfare methods. In a way that the effect of psychological operations can be doubled by choosing the appropriate literary words and taking into account their psychological role. Unfortunately, this is not the case with military management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military management
 • psychology
 • psychological warfare
 • mind
 • language
 1.  

  1. قرآن کریم.
  2. ابراهیمی‌خوسفی، منصور؛ صدوقی، مرادعلی و بای، نادعلی (1391). جنگ نرم، عملیات روانی و فریب استراتژیک (4). تهران، ابرار معاصر، چاپ 5.
  3. الوانی، سید مهدی (1399). مدیریت عمومی. تهران، نشر نی، چاپ 57.
  4. برادن، کتلین و شلی، فرد (1383). ژئوپلیتیک فراگیر. ترجمه علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما، تهران، دوره عالی جنگ.
  5. بیهقی، ابوالفضل (1393). تاریخ بیهقی. تصحیح علی­اکبر فیاض، تهران، هرمس، چاپ 2.
  6. توکلی، عبدالله. (1385). اصول و مبانی مدیریت. قم، زمزم ولایت.
  7. جاکوب نوتر، جان (1396). عملیات­های سیاه سازمان جاسوسی آمریکا؛ اقدام پنهان، سیاست خارجی و دموکراسی. ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر (ع)، تهران، دانشکده امام باقر (ع)، چاپ 2.
  8. جنیدی، رضا (1393). تکنیک­های عملیات روانی و شیوه­های مقابله. مشهد، به نشر، چاپ 4.
  9. چامسکی، نوام (1393). زبان و ذهن. ترجمه کورش صفوی، تهران، هرمس، چاپ 7.
  10. خاقانی، افضل‌الدین بدیل (1393). دیوان. ویراستار میر جلال­الدین کزازی، تهران، مرکز، چاپ 3.
  11. دادگران، محمد (1396). افکار عمومی و معیارهای سنجش آن. تهران، مروارید، چاپ 11.
  12. رضایی، علی­اکبر و فردرو، محسن (1388). ارتباطات؛ افکار عمومی و جنگ روانی. تهران، عباسی.
  13. ریپکا، یان (1342). بهار. خاقانی شروانی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره 64، 101 ـ 111.
  14. ساروخانی، باقر (1389). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد 1، چاپ 16.
  15. سعدی‌، مصلح‌بن‌عبدالله (1399). کلیات سعدی. به تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، هرمس، چاپ 4.
  16. سمیح، عاطف الزین (1385). محمد در مدینه. ترجمه مسعود انصاری، تهران، جامی، چاپ 2.
  17. سیمپسون، کریستوفر (1393). دانش ارتباطات و جنگ روانی. ترجمه محمد معماریان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  18. شریفی، محمد (1396). فرهنگ ‌ادبیات ‌فارسی. تهران، نشر نو، آسیم.
  19. شهبازی، بهنام (1387). نقش رسانه­ها در عملیات روانی. نگاه (دوماهنامه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)، سال 1، شماره 3.
  20. شهریار، محمدحسین (1389). ناله­های شباهنگی. بررسی، مقابله و تدوین جمشید علیزاده، تبریز، بنیاد حفظ آثار و ارزش­های دفاع مقدس آذربایجان شرقی.
  21. صاحب­جمعی، حمید (1389). خانه هستی. زبان، اندیشه و خرد. تهران، نشر ثالث.
  22. عامری، داود (1392). ایران سایبری. تهران، انتشارات معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
  23. علی بن ابی‌طالب (1391). نهج‌البلاغه. ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ 31.
  24. فردوسی، ابوالقاسم (1394). شاهنامه. به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره، چاپ 22.
  25. لاند، نیک (1395). زبان و اندیشه. ترجمه حبیب­الله قاسم­زاده، تهران، ارجمند، چاپ 4.
  26. مجیرالدین، بیلقانی (1358). دیوان. تصحیح محمدآبادی، تبریز، مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.
  27. مظفر، محمدرضا (1397). منطق. ترجمه علی شیروانی، قم، دارالعلم، چاپ 7، ج 2.
  28. منصورنژاد، محمد (1388). جنگ روانی از منظر قرآنی. تهران، جوان پویا.
  29. نصر، صلاح (1397). جنگ روانی. ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: سروش، چاپ 6.
  30. نعمت­زاده، شهین (1379) زمستان «استدلال در واژه­گزینی». نامه فرهنگستان، شماره 16، 134-128.
  31. ویگوتسکی، لو‌سیمونوویچ (1400). تفکر و زبان، ترجمه حبیب‌الله قاسم‌زاده، تهران، ارجمند، چاپ سوم.
  32. Awan, I. (2017). Cyber-Extremism: Isis and the Power of Social Media, Social Science and Public Policy, this article was published with open access at Springerlink.com, Last Access 2/13/2018.
  33. Cambridge dictionary. (2017). Definition of fake news, http:// dictionary. cambridge.org/us/dictionary/English/fake-news.
  34. Chekinov, S.C. & Bogdanov, S.A. (2015). The Nature and Content of a New-Generation War. United States: Military Thought. ISSN 0869-5636, pp.16.
  35. Gee, J.P. (1999). An Introduction to discourse analysis: Theory and method. Routledge.
  36. Jiao, A. (2009). Police and culture: a comparison between China and the United State, police quarterly, 1(4), pp.56-85.
  37. Nye, J. (2004). Soft Power. New York: Oxford University Press. Burton, J. W. 1967. From Power to Steering: International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
  38. Qualter, T.H. (1962). Propaganda and Psychological Warfare. New York: Random House.
  39. Stroud, F. (2017). Fake news, http://www.webopedia.com/ TERM/F/fake-news.html.
  40. Vaverka, M. (2009). Propaganda, the power of the mass media.
  41. Winter, C. (2016). AQAP vs ISIS: Who was really behind the Charlie Hebdo attacks? See on www.middleeasteye.net/columns/aqaq- vs-isis-692115745.