نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، ایران

چکیده

امروزه مشتریان به‌طور فزاینده‌ای به سمت اینترنت برای جست‌وجو، ارزیابی، خرید و در برخی موارد برای مصرف محصولات مجازی گرایش یافته‌اند. این تقاضای مشتریان و مصرف‌کنندگان برخط، شرکت‌ها را مجبور می‌کند مشتریان خود را بیشتر مدیریت کرده و به خواسته‌های آن‌ها بیشتر توجه کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فروش الکترونیکی بر رفتار مصرف‌کنندگان اینترنتی شرکت رایتل است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تشکیل می‌دهند. بر اساس فرمول کوکران، حجم جامعه نامحدود 171 نفر است‌. روش نمونه‌گیری، در دسترس است. به‌منظور جمع-آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد رفتار مصرف‌کننده لرمن (2006) و تجارت الکترونیکی حمدان (1383) به‌کار گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، آزمون رگرسیون اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف‌کننده و ابعاد آن (رضایت مشتری، اعتماد، وفاداری، ادب مثبت و ادب منفی) تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of Electronic Sales on Consumer Behavior Reactions (The Case of RighTel Company's Customer)

نویسندگان [English]

  • maryam mahmoodi 1
  • fatemeh karbalai mahdi 2

1 Faculty of Management, Qom University, Iran

2 Islamic Azad University, Naragh Branch, Iran

چکیده [English]

Today, customers increasingly go to the Internet to search, evaluate, buy, and in some cases use virtual products. This consumers and online consumers’ demand forces companies to manage their customers better and pay more attention to their demands. The purpose of this study is to determine the effect of Electronic sale on online consumer’s behavior of RighTel Company. The present research is descriptive in terms of research method and in terms of purpose is an applied type. The statistical population of this study is the students of Islamic Azad University of Naragh Branch. According to the Cochran formula, the size of the unlimited society is 171 people. Sampling method is available random. In order to collect data, have been used two Standard questionnaires for consumer behavior of Lerman (2006) with 6 items and Hamdan (2004) e-commerce standard questionnaire with 10 items. Data analysis method is regression. The results of this study indicate that e-commerce has a direct impact on consumer behavior and its dimensions (customer satisfaction, trust, loyalty, positive politeness and negative politeness).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer behavior
  • Customer satisfaction
  • Customer trust
  • Electronic Sales