شماره جاری:دوره5، شماره1،بهار و تابستان 1398،صفحه9-184
بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش
صفحه  9 -  47
حمید محمودآبادی ، حسین رجب دُری
تأثیر منابع قدرت و بوروکرات‌ مداری در پیش‌بینی فرسودگی شغلی (موردمطالعه: کارمندان اداره امور مالیاتی شیراز)
صفحه  48 -  78
فاطمه کرمي ، محمد علي طالبي ، پريسا سبزواري
بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر توانمندی روانی کارکنان
صفحه  79 -  102
حميد کريمي ، زينب حلاج ، ناصر ولي‏ زاده
بررسي تطبيقي نتايج چهار مقياس شادي (مطالعه موردي: بررسي اعتبار و اعتماد شاخص شادي بومي)
صفحه  103 -  132
محمد صادق ابراهیمی
تأثیر ارزش‌های مصرف کننده به نگرانی‌های زیست محیطی با توجه به نقش تعدیل‌گر اعتماد به محصولات سبز
صفحه  133 -  157
علی قلی‌پور سلیمانی‌‌‌ ، فیروزه علیزاده ، سیده سعیده عالم طلب پشتیری
ارزیابی نقش سرمایه فرهنگی بر تعهد شغلی کارکنان شهرداری تهران
صفحه  158 -  176
زهرا کماسی
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.