شماره‌های پیشین نشریه
شماره جاری:سال2، شماره1،بهار و تابستان، 1395،صفحه1-167
نقش سرمایه روان‌شناختی در توسعه کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: پردیس فارابی دانشگاه تهران)
صفحه  9 -  33
محمد رنجبر طرقی،حسن زارعی متین
بررسی اثر سرمایه روان‌شناختی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‌گری ویژگی‌های شغلی(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه هرمزگان)
صفحه  35 -  60
عبادالله بانشی،پیمان رضایی،صدیقه حامل آذر
بررسی وضعیت نشاط در کارکنان بانک‌های خصوصی استان قم
صفحه  61 -  90
زلفا حق‌گویان،ملیحه محمدی حسینی‌نژاد
مدل‌یابی رابطه بین عوامل فراتشخیصی، نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر و فرسودگی شغلی معلمان
صفحه  91 -  121
احمد منصوری،محمد احمدآبادی
مدل‌سازی ساختاری از تأثیر سکوت سازمانی و قلدری در تمایل کارکنان به جابه‌جایی(مورد مطالعه: منتخبی از سازمان‌های دولتی در کلان‌شهر اهواز)
صفحه  123 -  144
مهدی نداف،فرج‌اله رحیمی،زهرا هادی‌زاده
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر جوّ سازمانی در سرمایه ‌انسانی(مورد مطالعه: کارکنان مرکز خدمات حوزه علمیه استان قم)
صفحه  145 -  167
محمدحسین رحمتی،نیما سلطانی‌نژاد،علی‌اصغر رشید،احمد عباسی
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه حضرت معصومه (س)
مدیر مسئول
دکتر رسول عباسي
سردبیر
دکتر علي‌نقي اميري
جانشین سردبیر
اعضای هیات تحریریه
دکتر ابوالحسن فقيهي
دکتر حسن زارعي متين
دکتر حسين خنيفر
دکتر حسين معيني
دکتر رحمت الله قلی پور
دکتر رسول عباسي
دکتر شمس‌السادات زاهدي
دکتر عبدالله توكلي
دکتر علي رضاييان
دکتر علي‌اصغر پورعزت
دکتر علي‌نقي اميري
دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مونا جامي پور
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.