اطلاعیه: با توجه به بارگذاری سامانه جدید مجله، از نویسندگانی که قبلا مقالات خود را در سامانه قدیم بارگذاری کرده اند خواهشمند است مقالات خود را مجددا در این سامانه بارگذاری کنند. 

ضمنا از همه نویسندگان تقاضا می شود مجددا در این سامانه، ثبت نام کنند و نام کاربری و رمز عبور جدید دریافت نمایند.

سال آغاز انتشار: 1394
اعتبار نشریهعلمی - تخصصی
حوزه  تخصصی: مطالعات روانشناختی در مدیریت
نوع مقالات قابل انتشارپژوهشی
وضعیت انتشارچاپی و الکترونیکی
تناوب انتشاردوفصلنامه
زبان نشریهفارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوریداوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسیAPA ویرایش هفتم (2020)
رایانامه نشریه: prm@hmu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالاتدسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالاترایگان

دوره 1 (1394)
نقش سرمایه روان‌شناختی در توسعه کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: پردیس فارابی دانشگاه تهران)
1. نقش سرمایه روان‌شناختی در توسعه کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: پردیس فارابی دانشگاه تهران)

محمد رنجبر؛ حسن زارعی متین

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-33

چکیده
  خلق ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد، سه دلیل مهم برای توجه به کارآفرینی است. از نظر صاحب‌نظران، کارآفرینی در شرایط رقابتی و متحول جهان امروز، راهکار مؤثری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد، توسعه ...  بیشتر