مدیر مسئول


رسول عباسی استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

سردبیر


علی نقی امیری استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر پورعزت استاد، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


حسین خنیفر استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


مهدی خیراندیش استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


علی رضاییان استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتری مدیریت رفتاری

 • a-rezaeiansbu.ac.ir
 • 22431842

اعضای هیات تحریریه


حسن زارعی متین استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی تهران،قم، ایران.

دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 • matinut.ac.ir
 • ۰۲۵۳۶۱۶۶۱۵۸

اعضای هیات تحریریه


شمس السادات زاهدی استاد ، دانشگده مدیریت ،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

 • zahediatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا طالقانی استاد دانشگاه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


ابوالحسن فقیهی استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

 • a.faghihisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رحمت الله قلی پور سوته استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

دکتری مدیریت دولتی

 • rgholiporut.ac.ir
 • ۶۱۱۱۷۶۰۵

اعضای هیات تحریریه


عبدالزهرا نعامی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

روانشناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


مونا جامی پور دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

دکتری مدیریت سیستم ها

 • m.jamihmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


یدالله زرگر دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم ، ایران.

روانشناسی و مشاوره

 • y.zargarhmu.ac.ir

کارشناس نشریه


رویا کرامت کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

مدیریت بازرگانی

 • r.karamat96gmail.com

مدیر داخلی


فاطمه استادجعفری کارشناس دانشگاه حضرت معصومه (س)

 • f.ostad66gmail.com
 • 02533209030