از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله خود به این نشریه، نکات ذیل را مطالعه نمایند:‌

ضوابط نگارش مقاله
در نگارش متن مقاله، رعایت نکات ذیل مورد انتظار است:
ـ عنوان مقاله، شفاف و تا جای ممکن کوتاه و متمرکز بر مقولات اصلی پژوهش باشد. از اغراق در عنوان و درج عناوین روزنامه‌ای پرهیز شود.
ـ چکیده در یک پاراگراف پیوسته (150ـ250 کلمه) به همه نکات اصلی مقاله مانند سؤالات، فرضیات، روش، نتایج تحلیل‌ها و دستاوردهای تحقیق اشاره می‌کند. پس از چکیده، واژگان کلیدی نهایتاً در شش کلمه یا اصطلاح قید گردد. ارائه عنوان، چکیده و واژگان کلیدی به زبان انگلیسی در انتهای مقاله الزامی است.
ـ مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام، نام خانوادگی، گرایش تخصصی، رتبه دانشگاهی/ حوزوی، آدرس رایانامه، شماره تلفن و آدرس در یک صفحه جداگانه ضمیمه گردد؛ لذا مقاله اصلی به صورت بی نام ارسال می شود.
ـ متن مقاله برای متون فارسی با قلم B Lotusو برای متون انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازه 13 در محیط Word 2003/ 2007 تایپ شده باشد. حجم کل مقاله ترجیحاً از 7000 کلمه بیشتر نباشد.
ـ در صورت ضرورت، معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
ـ مقاله دقیقاً از بخش‌های عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، یافته‌ها و بحث و نتیجه‌گیری تشکیل می‌شود.
ـ جداول، شکل‌ها و نمودارها با ذکر شماره مجزا مشخص شده باشند. دقت شود در داخل متن، ارجاع صحیح به این شماره‌ها صورت گیرد. عنوان جدول در بالای آن و عنوان شکل و نمودار در ذیل آن نوشته می‌شود. اندازه کلمات داخل جداول، 12 و با قلم B Mitra باشد.
ـ توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند. متون زیرنویس فارسی با قلم B Nazanin و متون زیرنویس انگلیسی با قلم Times New Roman و با اندازه 10 درج شوند.
ـ فهرست منابع به روش APA تنظیم شده باشد و به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردد. از ذکر منابعی که در داخل متن مورد ارجاع قرار نگرفته اند، خودداری شود.
ـ مقاله صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی نشریه ارسال شود.

روش ارجاع به منابع در متن مقاله
ـ برای نشان‌دادن ارجاعات در داخل متن، بلافاصله پس از مطلب، مشخصات زیر داخل پرانتز قرار گیرد: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار).
ـ در صورتی که نقل قول مستقیم باشد، باید شماره صفحه نیز بعد از سال انتشار نوشته شود.
ـ در مواردی که به بیش از یک نویسنده ارجاع می‌شود، میان اطلاعات هر ارجاع، از علامت نقطه ویرگول استفاده شود.

- ارجاعات انگلیسی در داخل متن حتماً با حروف انگلیسی نوشته شوند و نیازی به زیرنویس انگلیسی نیست مانند (Wilson, 2019)، مگر آن که اسم نویسنده به عنوان جزئی از جمله و مثلا با نقش فاعلی ذکر شود.

- هرگاه، اثر بیش از یک نویسنده داشته باشد، اسامی افراد به ‌شکل مقلوب ذکر شود و برای جداکردن نام‌ها از نقطه‌ ویرگول (؛) استفاده شود.

 

روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله

ـ در ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت Italic). شماره جلد، محل نشر: ناشر.

ـ در ارجاع به مقاله: نام خانوادگی، نام مؤلف؛ نام خانوادگی، نام مؤلف (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله (به صورت Italic). دوره، شماره (صرفا به صورت عدد بدون ذکر کلمه دوره یا شماره)، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

ـ در ارجاع به پایان‏ نامه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان پایان ‏نامه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، دانشگاه.

ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، بر اساس نام خانوادگی تنظیم شود.

 

** ضمنا خواهشمند است فرم تعارض منافع و تعهدنامه را نیز دریافت و همراه با نسخه مقاله در سامانه بارگذاری نمایید.

دریافت فرم تعارض منافع از اینجا.

دریافت فرم تعهدنامه از اینجا.

 

نمونه نگارش منابع پایان مقاله:

• مقاله مجله:

نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی، نام؛ (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره، شماره، صفحات آغاز و پایان مقاله.

امینی مقدم، مهدی (1389). معرفی شبکه‌های اجتماعی برتر. ره‌آوردنور، دوره 6، شماره 3، ص 20-27.

Toane, C. & Figueiredo, R. (2018). Toward core competencies for entrepreneurship librarians. Journal of Business & Finance Librarianship, 23(1), 35-62.

• مقاله کنفرانس:

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش، مکان، شماره صفحات آغاز و پایان. 

علیپور، محمد؛ کریم زاده، یاسر و درویشی، عبدالله (۱۳۹۸). بررسی فاکتورهای زمینه‌ای مهم در ابتلا به بیماری کرونا ۱۹. مقاله ارائه‌شده در کنفرانس بیماری‌های عفونی ۱۳۹۸ در اصفهان، نجف‌آباد، ص ۲۲-۲۸.

 Doiron, R. (2011, August). Using e-books and e-readers to promote reading in school libraries: Lessons from the field. In IFLA Conference (pp. 13-18)

 •مقاله دایره‌المعارفی:

  نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مدخل. در عنوان دایره المعارف، (جلد، صفحات).  محل نشر: ناشر.

.Carruthers, E.P. (2002). Nursing. In Funk & Wagnalls new world encyclopedia. (2nd ed.)

خراسانی، شرف‌الدین (1370). ابن سینا، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۴، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

• کتاب:

 نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان اثر. (ویرایش). محل نشر: نام ناشر. 

حافظ‌نیا، محمدرضا (1386). مقدمه‌ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

.Rogers, C.R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin

• پایان‌نامه:

سرشناسه (سال نشر). عنوان پایان‌نامه. نوع رساله و مقطع تحصیلی. نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.

 بابایی، محمود (1390). فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش و سازوکارهای اینترنت در شکل‌گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران، رساله مقطع دکترا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific Island community conserved areas?, Doctoral dissertation, University of  Queensland, Brisbane, Australia. Retrieved from: http://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:158747

هزینه انتشار مقاله

در حال حاضر هیچ هزینه ای بابت داوری و انتشار مقالات دریافت نمی‌شود. لیکن در صورت انصراف از انتشار مقاله‌ای که فرایند داوری آن طی شده است نویسنده موظف است هزینه داوری اعلام شده از سوی مجله را بپردازد. در غیر این صورت، آن مقاله منتشر خواهد شد.