رفتار سازمانی
بررسی نقش میانجی تعهد شغلی در رابطه بین رشد شغلی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

وحید میرزایی؛ صحرا نادی مقدم

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 133-171

چکیده
  فعالیت‌های داوطلبانه و فرا نقش کارکنان که در ادبیات نوین مدیریت، رفتار شهروندی سازمانی نامیده می‌شوند؛ به‌ سبب تأثیر در ارتقای عملکرد و افزایش اثربخشی سازمانی، بیش از پیش در سازمان‌های امروزی مورد توجه قرارگرفته‌اند. پیرو این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رشد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی، ...  بیشتر

طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از رویکرد نظریه داده‌بنیاد

مستانه غنجی؛ زهرا خوشنودی فر؛ پرویز رحیمی مصلح آبادی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 115-133

چکیده
  از آنجا که بهروزی سازمانی با اتخاذ رویکرد مثبت‌نگری به دنبال بهبود شادی و عملکرد در محیط­‌های کاری است، طراحی الگوی بهروزی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف این پژوهش قرار گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش­‌های کیفی است که داده­‌ها از طریق روش نمونه­‌گیری نظری و مصاحبه عمیق ساختاریافته با 18 نفر از مدیران وزارت ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی تأثیر سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشهد

امیر شمس؛ هدی جان‌نثار احمدی؛ محمد رجبی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 119-138

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سلامت سازمانی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مشهد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به صورت توصیفی- پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری، کلیه کارکنان شرکت پخش فراورده‌های نفتی که تعداد آن‌ها 800 نفر بود و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. تعداد کارکنان ...  بیشتر

بررسی پیوند ذهن و زبان در مدیریت نظامی

مسعود دهقانی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 139-163

چکیده
  جنگ روانی یک از اصلی‌ترین مباحث نظامی در عصر حاضر به‌حساب می‌آید. ازاین‌رو، مدیریت نظامی بر اساس شناخت دقیق و علمی عناصر جنگ روانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مدیریت این نوع عملیات روانی با الگوهای سخت‌افزارانه و غیرفرهنگی و اجتماعی نمی‌توان تهدیدها را رفع نمود بلکه باید با عملیات نرم و شناخت شیوه‌های جنگ روانی و عناصر ...  بیشتر

رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

ابوالقاسم بریمانی؛ عطیه‌السادات هاشمی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 139-164

چکیده
  فرسودگی تحصیلی با پیدایش نگرش، رفتار و احساسات منفی در مقابل فشارهای روانی مرتبط با تحصیل در دانش‌آموزان بروز می‌کند و ازجمله عواملی است ‌که به شکل منفی، عملکرد تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین حمایت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با نقش میانجی سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه بوده است. روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
مروری نظام‌مند بر مطالعات ناسلامتی روان در مطالعات مدیریت

فاطمه شنبدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 173-209

چکیده
  گسترش جهانی ناسلامتی روان مرتبط با کار نشان می‌دهد که این یک مشکل بزرگ است که سازمان‌ها و کارکنان را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، هدف این تحقیق مرور سیستماتیک تحقیقات انجام‌شده پیرامون ناسلامتی روان مرتبط با کار می‌باشد. در مرور سیستماتیک حاضر، مطالعات منتشرشده در بازه زمانی 1996 تا 2022 با استفاده از کلمات کلیدی ...  بیشتر

رابطه نوآوری باز و فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی (مورد مطالعه: مؤسسات حسابرسی مشهد)

امیر شمس؛ علی تقوی مقدم؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 135-153

چکیده
  امروزه، دانش افراد، ارزشمندترین دارایی‌های شرکت محسوب می‌شود. دانش و نوآوری، یکی از مهم‌ترین مزایای رقابتی در سازمان است و بهبود عملکرد سازمانی از طریق استفاده مؤثر از آن، یک مسئله مهم در سازمان‌ها است. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوآوری باز بر فرهنگ ‌سازمانی با میانجی‌گری هوش عاطفی در کارکنان مؤسسات حسابرسی مشهد است. این ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
تأثیر منابع قدرت بر عملکرد روابط خریدار- فروشنده با توجه به نقش میانجی نتایج عملکرد مناقشه

طیبه فراهانی؛ امین رحمتی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 139-151

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر منابع قدرت و نتایج عملکرد مناقشه کارآمد و غیر کارآمد در روابط خریدار-فروشنده در بازار فرش پرداخته ‌شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی– همبستگی است. همچنین بر اساس شیوه جمع‌آوری داده‌ها یک تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تجار فرش در بازار بزرگ تهران می‌باشند که تعداد ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
اثر تنهایی کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی، ریسک‌پذیری و اعتماد با اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده

رضا امینی بروجنی؛ علیرضا مقدم

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 153-173

چکیده
  گرچه این پیشرفت‌های فناوری باعث سرعت بخشیدن به کار و کاهش اشتباهات شده‌اند اما مضراتی نیز در پی داشته‌اند. یکی از این مضرات، افزایش احساس تنهایی و در پی آن گوشه‌گیری در سازمان‌ها است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تنهایی کارکنان در سازمان بر پیشرفت شغلی، ریسک‌پذیری و اعتماد با اثر میانجی حمایت سازمانی ادراک‌‌شده است. روش پژوهش، ...  بیشتر

تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابائی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 155-176

چکیده
  امروزه، رفتار و سبک رهبری تحول‌آفرین با در نظر گرفتن رضایت شغلی در درون سازمان به ‌عنوان عامل ایجاد انگیزه تغییر سازمانی، تأثیر به‌سزایی بر نوع نیازها و آگاهی کارکنان دارد. همچنین از متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد و بقای سازمان‌ها، خلاقیت و یادگیری است. لذا هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
بررسی رابطه رهبری زهرآگین با قصد ترک شغل: نقش میانجی قلدری در محل کار و عدم امنیت شغلی

وحید میرزایی؛ سهیل پورعباس خادر

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 175-200

چکیده
  رهبری زهرآگین به عنوان یک پدیده منفی در سازمان باعث افزایش احساس عدم امنیت شغلی در کارکنان گردیده و تمایل به ترک شغل را در آنان افزایش می‌دهد. لذا این پژوهش به بررسی رابطه رهبری زهرآگین با قصد ترک شغل با نقش میانجی قلدری در محل کار و عدم امنیت شغلی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و از نوع همبستگی ...  بیشتر

سایر
بررسی نقش و جایگاه فعالیت‌های سرمایه اجتماعی مدیرعامل بر مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی آینده شرکت‌ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

هادی خیرآبادی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی؛ احسان رحمانی نیا

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 177-201

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه فعالیت‌های سرمایه اجتماعی مدیر عامل بر مدیریت سود واقعی و عملکرد عملیاتی آینده شرکت‌ها بوده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ آماری مورد مطالعه‌ شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1399 است. روش نمونه‌گیری پژوهش نیز به ‌صورت منظم انجام ‌شده است. ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی

مهرناز احمدی؛ نرجس نجفعلی قندهاری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 201-224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه­ای حمایت اجتماعی در رابطه کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی به ‌منظور شناسایی سطح خودکارآمدی اجتماعی و کمال­گرایی در کارمندان زن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و امکان دستیابی به راهکارهای مؤثر جهت ارتقای سطح خودکارآمدی اجتماعی و کمال­گرایی مثبت انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی ...  بیشتر

سایر
بررسی تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر ارتباطات سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت بیمه پارسیان)

عاطفه اعوانی؛ احتشام رشیدی؛ حسن برمکی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 203-219

چکیده
  راهبردهای سازمانی و کسب وکارهای دیجیتال اخیراً پیشرفت چشمگیری در سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطات و فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند و این پیشرفت‌ها راهبرد سنتی را به دیجیتال، تغییر داده‌اند و رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر این نوع راهبرد، ما را در برقراری ارتباطات کمک می‌کنند. توسعه روابط اجتماعی در سازمان باعث افزایش عملکرد شغلی ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
تحلیل اثر سازمان یادگیرنده بر بازاریابی داخلی درشرکت برق منطقه‌ای سمنان

منیره السادات حسینی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 221-241

چکیده
  در عصر حاضر، پدیده یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده به عنوان یک مقوله مهم در تعیین بقا یا زوال یک سازمان مطرح گردیده است و در فرایندهای خلق ارزش و رقابت‌پذیری می‌­تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه، تحلیل اثر سازمان یادگیرنده و تأثیر آن بر بازاریابی داخلی در شرکت برق منطقه­‌ای سمنان می­باشد. این تحقیق ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی سرمایه انسانی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران)

سید رضی نبوی چاشمی؛ علی رضا کارگر مطلق؛ آزاده سادات نبوی چاشمی؛ سید محمدرضا نبوی چاشمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 225-241

چکیده
  سرمایه اجتماعی، مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی از آن استفاده می‌شود.  سرمایه انسانی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری اقتصادی در عصر حاضر است. این سرمایه ارزشمند لازمه ایجاد سطح گسترده‌ای از روابط مبتنی بر اعتماد یا همان سرمایه اجتماعی است. ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
اثر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان با میانجیگری تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان (مورد مطالعه:مدیران شعب بانک سپه مشهد)

حسن برمکی؛ اعظم قاسمی؛ محمد رافتی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 243-264

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر ترک خدمت کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان در میان شعب بانک سپه مشهد می‌باشد. این تحقیق، یک تحقیق کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها نیز یک تحقیق پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی مدیران شرکت ملی گاز ایران

عین الله تاجیک؛ حسین دیده خانی؛ حسین اسلامی مفیدآبادی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 243-272

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی مدیران و اولویت‌بندی آن‌ها است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش ، توصیفی است. حجم جامعه مورد مطالعه، 30 نفر می‌باشد که جهت اطمینان، حجم نمونه 30 نفر و به روش در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی ...  بیشتر

نقش سرمایه روان‌شناختی در توسعه کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: پردیس فارابی دانشگاه تهران)

محمد رنجبر؛ حسن زارعی متین

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 9-33

چکیده
  خلق ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد، سه دلیل مهم برای توجه به کارآفرینی است. از نظر صاحب‌نظران، کارآفرینی در شرایط رقابتی و متحول جهان امروز، راهکار مؤثری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد، توسعه و ارتقای رفتار کارآفرینانه به عوامل گوناگونی از قبیل ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی افراد و همچنین، عوامل محیطی و ساختاری، وابسته ...  بیشتر

بررسی نقش تعاملی رهبری اصیل و سرمایه روان‌شناختی در هویت فردی و سازمانی کارکنان

نور محمد یعقوبی؛ سمانه محمد پور؛ امین رضا کمالیان

دوره 2، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 9-42

چکیده
  هویت سازمانی، یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث سازمانی است. به همین دلیل، توجه زیادی را در ادبیات رفتار سازمانی و پژوهش‌های مدیریتی به خود جلب کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رهبری اصیل در هویت فردی و سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد نشاط سازمانی اعضای بسیج (مورد مطالعه: واحدهای فرهنگی ارشاد اسلامی استان ایلام)

ناهید علی زاده؛ محمد تابان؛ علی قلی پور سلیمانی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 9-37

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روانشناختی در ایجاد نشاط سازمانی اعضای بسیج است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان واحدهای فرهنگی ارشاد اسلامی استان ایلام به تعداد 2000 نفر است، که 384 نفر از طریق فرمول جامعه نامحدود و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسشنامه­ استاندارد شادی و پرسشنامه سرمایه روانشناختی ...  بیشتر

بررسی ‌تأثیر قلدری سازمانی بر کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن

حسن ولیان؛ معصومه صمدی؛ سارا ملکی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 9-37

چکیده
  یکی از شکل‌های شدید سوء رفتارهای سازمانی و بین‌فردی در محیط‌های سازمانی امروز، قلدری سازمانی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش پرستاران زن بیمارستان ...  بیشتر

کاوشی بر تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر سرمایه فکری با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ ساحل صادقی متین؛ سهیل نجات

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 9-32

چکیده
  در سال‌های اخیر، مقوله روان‌شناسی مثبت توجه روان‌شناسان را به خود جلب کرده است؛ امروزه پس از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، سرمایه روان‌شناختی را می‌توان مبنای مزیت رقابتی در سازمان‌ها در نظر گرفت. به‌طوری که این جنبش به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی هم راه ‌یافته است و از آنجا که امروزه سازمان‌ها تأکید زیادی بر منابع دانشی به‌جای ...  بیشتر

رابطه گرانباری نقش و کنترل شغلی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی در کارکنان بانک

مریم رضایی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 9-32

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهرستان بجنورد به تعداد 155 نفر می باشد و نمونه آماری طبق جدول کرجسی – مورگان 110 نفر می‌باشد که روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش

حمید محمود آبادی؛ حسین رجب دری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 9-47

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه خطاهای رفتاری و چرخه عمر با مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی خطاهای رفتاری از طریق پرسشنامه و بررسی مدیریت سرمایه در گردش و چرخه عمر شرکت توسط اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه صورت پذیرفت. دوره پژوهش، سال 1394 و نمونه برگزیده شامل 70 شرکت است. برای بررسی فرضیه ...  بیشتر