رفتار سازمانی
واکاوی میانجیگری سکوت سازمانی و شایعات سازمانی در رابطه ‌با خودشیفتگی سازمانی و ریاکاری سازمانی

وحید میرزایی؛ مجید قدیمی توکلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

چکیده
  بی‌گمان یکی از مهم‌ترین وجوه بهینه‌سازی عملکرد هر سازمان‌، همانا مدیریت بهینه منابع انسانی از مسیر شناخت رفتارهای فردی و پیشگیری از انحرافات رفتاری در میان کارکنان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط خودشیفتگی مدیران با ریاکاری سازمانی معلمان با توجه ‌به نقش سکوت سازمانی و شایعه سازمانی به‌عنوان واسطه‌های تشدیدکننده در رابطه ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی نقش میانجی قانون‌شکنی خیرخواهانه و تبادل رهبر پیرو در تأثیر رهبری اخلاقی برقصد ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی تهران)

عباسعلی رستگار؛ هدیه حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

چکیده
  ترک خدمت کارکنان کلیدی در سازمان‌های سرآمد به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مدیران و رهبران تبدیل شده است که با تغییر نوع سبک رهبری و روابط مدیران و کارکنان می‌توان تمایل به ترک خدمت کارکنان را تقلیل نمود. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر قصد ترک خدمت کارکنان با میانجی‌گری قانون‌شکنی خیرخواهانه و تبادل رهبر-پیرو است. ...  بیشتر