- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
نقش ویژگی‌های روان‌شناختی در رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی نداف؛ حسنعلی سینایی؛ هاجر دزفولی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 9-29

چکیده
  در این پژوهش چهار مفهوم رفتاری «اعتماد بیش از حد»، «تحمل ریسک»، «خودبازبینی» و «رفتار توده‌وار» انتخاب شده، نویسنده کوشیده است ارتباط میان این خصوصیات و رفتار سرمایه‌گذاران ـ شامل حجم سهام مبادله‌شده و تعداد مبادلات سهام ـ و نیز رابطه رفتار سرمایه‌گذاران با عملکرد سرمایه‌گذاری (بازده سهام) را بیازماید. جامعه ...  بیشتر

رابطه باورهای غیر منطقی و پرخاشگری در سازمان (مورد مطالعه: سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی)

مصطفی مقصودی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ فاطمه محمد ابراهیم زاده سپاسگذار

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 9-32

چکیده
  هدف پژوهش، تبیین رابطه باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری می‌باشد. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه، به جهت اینکه تعداد کارکنان 44 نفر می‌باشند، نمونه‌گیری به روش تمام­شماری انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. برای باورهای غیرمنطقی از پرسشنامه جونز (1968) دارای 100 گویه ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابائی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 9-40

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای انحرافی در محیط کار با توجه به نقش رهبری زهر آگین دراستانداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی(مدل سازی معادله ساختاری( بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در استانداری اصفهان به تعداد 416 نفر تشکیل دادند که از ...  بیشتر

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

وحید میرزایی؛ حامد محمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 9-41

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بدبینی سازمانی به‌عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و رفتار ضد بهره‌وری کارکنان انجام شد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل استاندارد خراسان رضوی تشکیل دادند، با توجه ‌به محدود بودن جامعه آماری ...  بیشتر

آسیب‌های روانشناختی
بررسی تأثیر فلات‌زدگی سلسله‌مراتبی بر قصد ترک شغل با نقش تعدیل‌کننده جنبه تناسب فرد-شغل

وحید میرزایی؛ مهدی بهرامی؛ محمدصادق اکبری نوقابی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 9-34

چکیده
   کمبود پرستار و نرخ بالای ترک شغل آنها، همچنان یکی از مهمترین مسائل سازمانهای متولی بهداشت و درمان است. یکی ازدلایل مهم آن، سکون و عدم پیشرفت شغلی و حرفه‌ای پرستاران است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فلات‌زدگیسلسله‌مراتبی بر قصد ترک شغل با نقش تعدیل‌کننده جنبه تناسب شغل-شاغل صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی ...  بیشتر

اختلالات روانی در بستر سازمان
مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان

فاطمه هادی زاده کورنده؛ سیده خدیجه معافی مدنی؛ امیر مرتضوی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 9-30

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه تحمل ابهام، اعتیاد به پرکاری و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در کارمندان درونگرا و برونگرای مراکز بهداشتی شرق گیلان است. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارمندان مراکز بهداشتی شرق استان گیلان است. با استفاده از پرسشنامه شخصیت آیزنگ، درونگرایی و برونگرایی حجم نمونه 140 نفری، سنجش ...  بیشتر

سرمایه روانشناختی
تأثیر ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی غیررسمی ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ سرمایه روانشناختی معلمان

فرشید اصلانی؛ مرضیه ملکیها؛ عاطفه حشمت زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 31-53

چکیده
  در سال‌های اخیر، با افزایش توجه به سازوکار یادگیری غیررسمی، معلمان خواستار بهبود اثربخشی تدریس و یادگیری دانش‌آموزان شده‌اند. در این راستا یادگیری مؤثر معلم به عنوان ابزاری حیاتی برای دستیابی به این هدف معرفی شده است. برنامه‌های حرفه‌ای رسمی برای ارتقای یادگیری معلمان اغلب به دلیل فقدان درک علمی از نحوه یادگیری معلمان در محل ...  بیشتر

تاثیر رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان)

محسن اکبری؛ مهر علی همتی نژاد؛ امید عظیمیان؛ آرزو حسین زاده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 33-71

چکیده
  در دو دهه اخیر، علاوه بر عملکرد درون نقشی کارکنان، عملکرد فرا نقشی آن‌ها نیز به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی الگوهای رفتاری و فکری کارکنان مورد اهمیت بوده است. در این میان با افزایش تمرکز ادبیات حوزه مدیریت سازمان بر مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نگاه به رهبری سازمان نیز تغییر مهمی پیدا نموده و سبک رهبری مسئولیت‌پذیر، مورد توجه قرارگرفته ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان

مرضیه ملکیها

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 35-50

چکیده
  امروزه انطباق‌پذیری مسیر شغلی،  نقش مهمی در ورود و استخدام افراد به دنیای مشاغل دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی راه‌حل‌محور در افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی در دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی رشته‌ کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 99-1398 است. روش پژوهش، نیمه- ...  بیشتر

تبیین نقش میانجی ارزش ادراک شده در تأثیر رفتار شهروندی کارکنان بر علاقه مندی مشتریان

حسین نوروزی؛ سعید براتی؛ علی نوروزی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-70

چکیده
  به دلیل رقابت فزاینده در کسب و کارها، توجه به مشتریان و عوامل محرک در رضایت و علاقه‌مندی آنها بسیار مهم و حیاتی است. در این خصوص پیوند متغیرهای درون سازمان مثل رفتار شهروندی کارکنان در ارتقای علاقه‌مندی مشتریان به‌عنوان یک متغیر خارج از سازمان می‌تواند موثر و جالب باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتار شهروندی کارکنان بر علاقه ...  بیشتر

سایر
بررسی اثربخشی مشاوره ی مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم

مرضیه ملکیها؛ بتول معتمدی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 43-67

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش بی تصمیمی مسیر شغلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان برخوار است. این پژوهش از نوع پژوهش نیمه تجربی همراه با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر کلاس دهم مقطع متوسطه دوم شهرستان ...  بیشتر

اختلالات روانی در بستر سازمان
رابطه مهارت‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس

حسن نوروزی زیارت؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 51-68

چکیده
   مدیران در عصر کنونی برای آن ‌که بتوانند نقش خویش را به انجام برسانند، باید بکوشند روحی جدید در خود پدید آورند. این روح، آن‌ها را از دنیای ماشینی تقلیل‌گرا به مجموعه مهارت‌های جدیدی رهنمون می‌کند که بر اساس پیچیدگی‌های عصر کوانتوم استوار است. هدف پژوهش، تبیین رابطه مهارت­‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس می‌باشد. ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی تأثیر حمایت مدیر فروش بر سلامت عاطفی نیروی فروش، با نقش میانجی نشخوار فکری

مصطفی خباز؛ حسین معینی؛ نرگس نظری زاده دهکردی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 55-81

چکیده
  مدیران فروش به‌ عنوان یک رابط حیاتی بین نیروی فروش و شرکت‌ها، نقش کلیدی در حمایت و افزایش مهارت‌های نیروهای فروش خود دارند. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حمایت مدیر فروش بر سلامت عاطفی نیروی فروش با نقش میانجی نشخوار فکری می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی – همبستگی است. از لحاظ گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

سایر
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خشم مشتریان در بانک‌ها با استفاده از آراس خاکستری

وحید شرفی؛ هدی شاحسینی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 69-96

چکیده
  خشم مشتری یکی از مقوله‌های مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد و تأثیر منفی بر تصویر و عملکرد برند دارد. هدف تحقیق حاضر " شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر خشم مشتریان در بانک‌ها" می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده روش تحقیق آمیخته می‌باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق اکتشافی (کیفی- کمی) می‌باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای استخراج ...  بیشتر

مدل‌سازی تأثیر فرهنگ اخلاقی و جوسازمانی بر دلبستگی شغلی با میانجی تعهد سازمانی

فردین فروغی سوها؛ فرح روز زند عموقین؛ آذر تقوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 71-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی تأثیر فرهنگ اخلاقی و جوسازمانی بر دلبستگی شغلی با میانجی تعهد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان دوره ابتدایی شاغل در شهرستان نمین به تعداد 1032 نفر در سال تحصیلی 1401–1400 تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته‌شده، خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش ...  بیشتر

رابطه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با نقش میانجی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه بهشهر

ابوالقاسم بریمانی؛ الهام مسعود پایانی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 72-96

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با نقش میانجی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه اول شهر بهشهر به تعداد 309 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، 172 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

آسیب‌های روانشناختی
ساخت و استانداردسازی مقیاس سکوت سازمانی در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین

حمیدرضا سامانی پور؛ معصومه حافظ امینی؛ جلیل یونسی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 69-96

چکیده
    هدف این پژوهش، ساخت مقیاس سکوت سازمانی بر اساس ادراک کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان قزوین است. نمونه پژوهش در مرحله اول با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و مرحله دوم از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. بدین منظور مقیاس سکوت سازمانی شامل 38 گویه تهیه شد. الگوی مفهومی بر اساس مطالعات تطبیقی و روش دلفی مشتمل بر 5 سازه و در مجموع ...  بیشتر

بهداشت و سلامت روانی کارکنان
بررسی تاثیر رفتارهای خرابکارانه کارکنان بر رفتارهای منحرف مشتریان

وحید شرفی؛ هدی شاحسینی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 83-97

چکیده
  رفتار مشتریان، تأثیر بسزایی بر عملکرد سازمان‌ها دارد. رفتارهای منحرف مشتریان موجب کاهش کیفیت رابطه مشتری با برند می‌شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رفتارهای خرابکارانه کارکنان بر رفتارهای منحرف مشتریان است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی با اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه علامه‌طباطبائی

غزل قشقایی؛ فریده حسین ثابت؛ عبدالله معتمدی

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 97-109

چکیده
  سرمایه‌های روان‌شناختی شامل امید خوش‌بینی تاب‌آوری و خودکارآمدی است که در سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته است و به بهبود عملکرد افراد در زمینۀهای مختلف کمک می‌کند. از طرفی اضطراب می‌تواند منجر به کاهش یا حتی تخریب عملکرد فرد شود لذا این پژوهش به بررسی ارتباط بین این دو مفهوم می‌پردازد. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ باهدف ﺑﺮرﺳﯽ رابطه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی تأثیر معنویت بر مسئولیت اجتماعی در مراکز آموزش عالی شهر ایلام

محمد تابان

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 97-118

چکیده
  مسئولیت اجتماعی سازمان، چارچوبی اخلاقی ا‌ست که در آن افراد یا سازمان‌ها برای انجام وظیفه‌ مدنی خود و اقداماتی که به نفع کل جامعه است، مسئول هستند. هدف این تحقیق، "بررسی تأثیر معنویت بر مسئولیت اجتماعی در مراکز آموزش عالی شهر ایلام" می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت روش نیز توصیفی – همبستگی می‌باشد. همچنین ...  بیشتر

بررسی تأثیر شنود مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی بین فردی (مطالعه موردی شرکت انتخاب سرویس حامی)

زهرا وظیفه؛ علی کفعمی لادانی؛ ریحانه رامشگر؛ زهرا داداله زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 101-132

چکیده
  در دنیای امروز، به دلیل اهمیت ارتباطات، گوش دادن مؤثر دارای اهمیت ویژه‌ای است. گوش دادن عمیق و خوب از اساسی‌ترین عوامل ارتباط در برقراری روابط انسانی است که بسیاری از مشکلات سازمانی و عصبانیت‌ها با خوب گوش دادن به درد دل‌ها و مشکلات افراد حل می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر شنود مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی بین فردی کارکنان ...  بیشتر

حالت های خلقی مثبت در سازمان
بررسی رابطه مدیریت زمان باکمال گرایی و میزان تاب آوری مدیران مدارس شهر اشترینان

فاطمه شیرویه؛ محمد جعفر مهدیان؛ محمد ترابی گودرزی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 97-114

چکیده
  حوادث ناگوار همیشه با انسان بوده‌اند و انسان علیرغم آسیب‌پذیری، دارای ویژگی‌های شخصیتی می‌باشد که به ‌نوعی ابزاری برای مقابله با این مشکلات محسوب می‌شوند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت زمان با کمال‌گرایی و میزان تاب‌آوری مدیران مدارس شهر اشترینان است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس اشترینان شامل می‌شود که با ...  بیشتر

- موضوعات روان‌شناختی در سازمان و مدیریت
نقش ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی و خودکنترلی در پیش‌بینی رضایت شغلی کارمندان شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران

شقایق نعیمی؛ زهره رافضی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 99-118

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی و خودکنترلی در پیش‌بینی رضایت شغلی کارمندان شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران انجام شد. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در شرکت‌های هواپیمایی شهر تهران در سال 1399 بود. روش نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

رفتار سازمانی
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان دراستانداری اصفهان

مجید صالحیان

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 110-138

چکیده
  سازمان‌ها بدون تمایل افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. تفاوت همکاری خودجوش و اجباری از اهمیت خاصی برخوردار است. در حالت اجباری فرد وظایف خود را بر اساس مقررات و قوانین و استانداردهای تعیین‌شده سازمان‌ها و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می‌دهد. درحالی‌که در همکاری خودجوش و آگاهانه افراد، کوشش‌ها، توان و بصیرت ...  بیشتر

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

حسین خیران؛ مریم بهمنی؛ محمد عقیقی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 119-138

چکیده
    مدیران شرکت‌­ها بر این باورند که تنها افزایش حقوق و دستمزد موجب رضایت شغلی کارکنان می­شود و از تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی که موجب بهبود کارایی عملکرد کارکنان می­شود، غافلند. هدف از این پژوهش، یافتن تأثیر راهبردهای جبران خدمات  (شامل حقوق و دستمزد، پاداش­ها و مزایا) بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی ...  بیشتر