توانمندسازی و تاب‌آوری
تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی

حسین حمزوی؛ محمد متقی‌نژاد؛ عبدالواسع خادمی؛ بهروز رضایی‌منش

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2010209.1109

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی دانش‌محور بر عملکرد پایدار کارکنان با نقش میانجی توانمندسازی روان‏شناختی منابع انسانی است. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها، پژوهشی با رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ‌ آماری این پژوهش تمامی کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان استان بوشهر به تعداد 509 نفر ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
تأثیر راهبردهای خودرهبری در شکل‏‌گیری بازآفرینی شغلی: نقش میانجی رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال شغلی

راضیه آقابابایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 93-115

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2021624.1143

چکیده
  بازآفرینی شغلی مزایای زیادی را در سطح فردی و سازمانی نصیب سازمان می‌کند و بر اساس پژوهش‏‌ها، عواملی متعدد مانند استقلال شغلی، سبک رهبری و رفتارهای رهبری می‌توانند به تحقق بازآفرینی شغلی کمک کنند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای خودرهبری در شکل‌گیری بازآفرینی شغلی با نقش میانجی رفتارهای توانمندساز رهبر و استقلال ...  بیشتر

مهارت‌های بین فردی
تأثیر رهبری دانش‌محور بر مزیت رقابتی پایدار ‏با میانجی‌گری شایسته‌سالاری مدیریت (مورد مطالعه: ادارۀ پست شهر تهران)‏

روح اله حسینی؛ کاوه جان احمدی ‏؛ هادی غفاری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 143-163

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2012489.1112

چکیده
  بقا ‎‎و‎ ‎موفقیت سازمان‌های‎ ‎آینده‎ ‎ ‎به‎ ‎مزیت رقابتی آن‏ها وابسته است. یکی از عوامل ایجاد مزیت رقابتی‏ نیز توسعۀ‎ تأثیر رهبری دانش‌محور و مهارت‌های‎ ‎رهبری‎ ‎اثربخش‎ ‎در ‎ ‎سازمان ‏‎ ‎است.‏ هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری دانش‌محور بر مزیت ‏رقابتی پایدار با میانجی‌گری ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
تاثیر ذهن آگاهی بر رضایت ارباب رجوعان با نقش میانجی خلاقیت و تعدیلگری تحمل خطای سازمانی

فرشید اصلانی؛ مهسا نوری؛ عاطفه حشمت زاده

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22034/jom.2023.709934

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ذهن‌آگاهی بر رضایت ارباب‌رجوعان با نقش میانجی خلاقیت و تعدیل‌گری تحمل خطای سازمانی در ادارۀ امور مالیاتی شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و روش اجرای پژوهش توصیفی و به شیوۀ پیمایشی است. جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان و مدیران (سرپرستان) ادارۀ امور مالیاتی در ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
واکاوی تأثیر مربیگری بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی ذهن‌آگاهی سازمانی در شرکت توزیع برق کاشان

محمد کشاورز؛ مریم سیفی؛ حامد عامری

دوره 9، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22034/jom.2024.2006238.1103

چکیده
  امروزه، بسیاری از سازمان­های پیشرو به‌ دنبال یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از اینرسی سازمانی هستند و در این‌ راستا، رویکردهای نوظهور زیادی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر مربیگری بر اینرسی سازمانی با نقش میانجی ذهن آگاهی سازمانی در شرکت توزیع برق کاشان انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی از نوع توصیفی است ...  بیشتر

توانمندسازی و تاب‌آوری
تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی (موردمطالعه: اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابائی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 155-176

چکیده
  امروزه، رفتار و سبک رهبری تحول‌آفرین با در نظر گرفتن رضایت شغلی در درون سازمان به ‌عنوان عامل ایجاد انگیزه تغییر سازمانی، تأثیر به‌سزایی بر نوع نیازها و آگاهی کارکنان دارد. همچنین از متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد و بقای سازمان‌ها، خلاقیت و یادگیری است. لذا هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری تحول‌گرا بر نگرش به تغییر با نقش میانجی ...  بیشتر