بررسی تطبیقی نتایج چهار مقیاس شادی (مطالعه موردی: بررسی اعتبار و اعتماد شاخص شادی بومی)

محمد صادق ابراهیمی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 103-132

چکیده
  بسیاری بر این باورند که هدف از زندگی می‌تواند در مفهوم دستیابی به شادی خلاصه گردد بر این اساس در مبانی غربی توسعه تا آنجایی مفهوم شادی در زندگی، اساسی و مورد توجه است که در سال‌های اخیر شاخص سیاره شاد (HPI) برای بررسی اندازه‌گیری و رتبه‌بندی توسعه در کشورها در سطح جهانی مطرح شده است. اگرچه در مبانی دینی و اسلامی نیز توجه زیادی به مبحث ...  بیشتر