واکاوی اثر فروش الکترونیکی بر واکنش‌های رفتاری مصرف کننده (مورد مطالعه: مشتریان شرکت رایتل)

مریم محمودی؛ فاطمه کربلایی مهدی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 61-77

چکیده
  امروزه مشتریان به‌طور فزاینده‌ای به سمت اینترنت برای جست‌وجو، ارزیابی، خرید و در برخی موارد برای مصرف محصولات مجازی گرایش یافته‌اند. این تقاضای مشتریان و مصرف‌کنندگان برخط، شرکت‌ها را مجبور می‌کند مشتریان خود را بیشتر مدیریت کرده و به خواسته‌های آن‌ها بیشتر توجه کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر فروش الکترونیکی بر رفتار مصرف‌کنندگان ...  بیشتر