شناسایی عوامل موثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت(مطالعه موردی: دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

علی افروزنیا؛ محمد حسین رحمتی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 134-160

چکیده
  همه سازمان­های پیشرو در تلاش هستند تا راز جذب و استخدام سرمایه­های انسانی ارزشمند را دریابند و با به‌کارگیری آن‌ها مزیت رقابتی­شان را بهبود بخشند. این راز جذب، به درک ارزش‎ها و عوامل مؤثر بر انتخاب شغل سرمایه‎های انسانی مستعد بستگی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و بررسی عواملی است که دانشجویان مدیریت را برای انتخاب یک شغل ...  بیشتر