اختلالات روانی در بستر سازمان
رابطه مهارت‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس

حسن نوروزی زیارت؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 51-68

چکیده
   مدیران در عصر کنونی برای آن ‌که بتوانند نقش خویش را به انجام برسانند، باید بکوشند روحی جدید در خود پدید آورند. این روح، آن‌ها را از دنیای ماشینی تقلیل‌گرا به مجموعه مهارت‌های جدیدی رهنمون می‌کند که بر اساس پیچیدگی‌های عصر کوانتوم استوار است. هدف پژوهش، تبیین رابطه مهارت­‌های کوانتومی با سبک‌های مقابله با استرس می‌باشد. ...  بیشتر