تبیین رابطه سبک‌های رهبری مدیران و سلامت سازمانی(مورد مطالعه: شهرداری رشت)

مهرداد گودرزوند چگینی؛ ثمین یوسفی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 127-149

چکیده
  سلامت سازمانی به عنوان یکی از شاخص‌های اثربخشی سازمانی، به دوام و بقای سازمان در مسیر رشد و توسعه کمک می‌‌کند. زیربنای هرگونه حرکت به سوی رشد و توسعه، و تحول سازمانی، بهبود فرایند کار در سازمان‌ها، شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف، سپس، طرح برنامه‌های سنجیده برای اصلاح کارها است. به‌طور مسلم، انتخاب سبک‌های مدیریت ...  بیشتر