نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

رشد و توسعه هر جامعه به مدیریت مدبرانه­ای که بتواند با اعمال مدیریت رفتاری، افراد آن جامعه را به رشد و توسعه برساند، بستگی دارد. عدم توجه به مدیریت رفتار منجر به نابودی یک سازمان می­شود. شکل­گیری گسست ارزش­های فرهنگی جامعه و حکومت، شکاف بین نخبگان فکری، تغییرات تکنولوژی، فقدان دیدگاه مشترک درباره چشم­انداز­ها و اهداف سازمان و نبود شاخص‌ها و استانداردهای لازم برای ارزیابی رفتارهای مناسب ازجمله مهم‌ترین تهدیدهای فراروی‌ حوزه رفتار است. شناخت و به‌کارگیری رفتار صحیح، محیط سازمان را جالب­تر و میزان بهره­وری را افزایش می­دهد. برای پژوهش درزمینۀ رفتار سازمانی رویکرد­های مختلف وجود دارد از مهم­ترین این رویکرد­ها می­توان به روش تحلیل گفتمان اشاره کرد. در این مقاله به کمک روش تحلیل گفتمان به بررسی آسیب­های رفتار سازمانی پرداخته‌شده است. منبر و دار نماد دو نوع تفکر است: 1. مهارت کامل و حق‌به‌جانب بودن 2. اعتراض به اصل انحراف، درحالی‌که مجری قانون است. دار به سرچشمه گل­آلود اشاره می­کند و نقاد حرفه­ای همکاری­ها، تساهل، غفلت، بی­تدبیری و .... نسبت به دست­اندرکاران اداره جامعه در ابعاد مختلف است.

کلیدواژه‌ها