صاحب امتیاز
دانشگاه حضرت معصومه (س)
درجه علمی
علمی-تخصصی
مدیر مسئول
دکتر رسول عباسي
استاديار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
رشته تحصیلی: دکتراي مديريت
پست الکترونیکی: r.abbasi@hmu.ac.ir
تلفن : 02533209030
سردبیر
دکتر علي‌نقي اميري
استاد دانشگاه تهران
رشته تحصیلی: دکتراي مديريت
اعضای هیات تحریریه
دکتر ابوالحسن فقيهي
استاد دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر حسن زارعي متين
استاد دانشگاه تهران
دکتر حسين خنيفر
استاد دانشگاه تهران
دکتر رحمت الله قلي پور
استاد دانشگاه تهران
دکتر شمس‌السادات زاهدي
استاد دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر عبدالله توكلي
دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر علي رضاييان
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر علي‌اصغر پورعزت
استاد دانشگاه تهران
دکتر علي‌نقي اميري
استاد دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا طالقاني
استاد دانشگاه تهران
دکتر مونا جامی پور
دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س)
رشته تحصیلی: دکتري مديريت سيستم ها
پست الکترونیکی: m.jami@hmu.ac.ir
دکتر یدالله زرگر
دانشیار داتشگاه حضرت معصومه(س)قم
پست الکترونیکی: dr.zargar@hmu.ac.ir
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.