صاحب امتیاز
دانشگاه حضرت معصومه (س)
درجه علمی
علمی-تخصصی
مدیر مسئول
دکتر رسول عباسي
هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
رشته تحصیلی: دکتراي مديريت
پست الکترونیکی: r.abbasi@hmu.ac.ir
تلفن : 02533209030
سردبیر
دکتر علي‌نقي اميري
هيات علمي دانشگاه حضرت معصومه
رشته تحصیلی: دکتراي مديريت
اعضای هیات تحریریه
دکتر ابوالحسن فقيهي
استاد دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر حسن زارعي متين
استاد دانشگاه تهران
دکتر حسين خنيفر
استاد دانشگاه تهران
دکتر حسين معيني
استاد دانشگاه حضرت معصومه
دکتر رحمت الله قلی پور
دکتر رسول عباسي
استاد دانشگاه حضرت معصومه
دکتر شمس‌السادات زاهدي
استاد دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر عبدالله توكلي
استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر علي رضاييان
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
دکتر علي‌اصغر پورعزت
استاد دانشگاه تهران
دکتر علي‌نقي اميري
دکتر غلامرضا طالقاني
دانشيار دانشگاه تهران
دکتر مونا جامي پور
استاد دانشگاه حضرت معصومه(س)
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.