شماره‌های پیشین نشریه
شماره جاری:دوره1،شماره1 ، پاییز و زمستان، 1394 ،صفحه1-189
نقش ويژگي‌هاي روان‌شناختي در رفتار سرمايه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
صفحه  9 -  29
مهدی نداف،حسنعلی سینایی،هاجر دزفولی
نقش مثبت‌گرايي، رهبري تحول‌آفرين و توانمندسازي روان‌شناختي در کاهش منفي‌گرايي کارکنان
صفحه  31 -  59
مهدي يزدانشناس،امیرحسین مزیدآبادی فراهانی
تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي بر بروز «اثر من‌ساني» (پژوهشي در بيمارستان‌هاي استان مازندران)
صفحه  61 -  85
عباس نرگسیان،جبار باباشاهی،منصور رنجبر
بررسي تأثير هوش هيجاني بر عملکرد کارکنان شرکت نگين گلفام نقش جهان، براساس مدل گلمن
صفحه  87 -  107
محمدرضا فلاح،سیامک کورنگ بهشتی،مرضیه امیری سامانی
بررسي نقش ابعاد سرمايه روان‌شناختي در مديريت بحران امام حسين(ع) در واقعه عاشورا
صفحه  109 -  133
ولی‌اله نقی پورفر،بهزاد محمدیان
تبيين روابط علّي اعتماد و فرهنگ سازماني براساس رويکرد بهترين اقدامات
صفحه  135 -  157
جبار باباشاهی،محمود محمدی،رضا قرائی‌پور،بقراط رشوند
مدل‌سازي ساختاريِ ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني کارکنان
صفحه  159 -  189
رحمت‌الله قلی‌پور،حسین صمدی میارکلائی،حمزه صمدی میارکلائی
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز
دانشگاه حضرت معصومه (س)
مدیر مسئول
دکتر رسول عباسي
سردبیر
دکتر علي‌نقي اميري
جانشین سردبیر
اعضای هیات تحریریه
دکتر ابوالحسن فقيهي
دکتر حسن زارعي متين
دکتر حسين خنيفر
دکتر حسين معيني
دکتر رحمت الله قلی پور
دکتر رسول عباسي
دکتر شمس‌السادات زاهدي
دکتر عبدالله توكلي
دکتر علي رضاييان
دکتر علي‌اصغر پورعزت
دکتر علي‌نقي اميري
دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مونا جامي پور
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.