شماره‌های پیشین نشریه
  شناسنامه نشریه
  صاحب امتیاز
  دانشگاه حضرت معصومه (س)
  مدیر مسئول
  دکتر رسول عباسي
  سردبیر
  دکتر علي‌نقي اميري
  جانشین سردبیر
  اعضای هیات تحریریه
  دکتر ابوالحسن فقيهي
  دکتر حسن زارعي متين
  دکتر حسين خنيفر
  دکتر حسين معيني
  دکتر رحمت الله قلی پور
  دکتر رسول عباسي
  دکتر شمس‌السادات زاهدي
  دکتر عبدالله توكلي
  دکتر علي رضاييان
  دکتر علي‌اصغر پورعزت
  دکتر علي‌نقي اميري
  دکتر غلامرضا طالقاني
  دکتر مونا جامي پور
  تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.